Mõned soovitused energia salvestava naatriumpatarei tehnoloogia arendamiseks

(1)Toetada materjaliteaduse ja inseneritehnoloogia uurimis- ja arendustegevust, mis on seotud Energia Storanž SodiumBakut

Välisriikide arenduskogemusest lähtuvalt tulid paljud naatriumaku esialgsed saavutused riikliku energiaosakonna või energiakasutajate osakonna korraldatud rakendusuuringutest ja arendustegevusest ning tehnilisest läbimurdest.Jaanuaris 2020 koostasid Haridusministeerium, Arengu- ja Reformikomisjon ning Energiaamet ühiselt Energiasalvestamise tehnoloogia eriala arendamise tegevuskava (2020-2024) (edaspidi tegevuskava), mille eesmärk on kiirendada energiasalvestustehnoloogia eriala arengut, koordineerides ja integreerides kõrghariduse ressursse, lähtudes energiasalvestustööstuse arengu suurest nõudlusest.Kiirendada edasijõudnud, kogenud ja puudulike talentide koolitamist energia salvestamise valdkonnas, murda levinud ja kitsaskohtadega tehnoloogiaid, suurendada tööstuse suutlikkust tegeleda võtme- ja põhitehnoloogiate ning sõltumatu innovatsiooniga ning edendada energiasalvestite kvaliteetset arendamist. tööstuse ja hariduse integreeritud arendamise kaudu.Tegevuskava annab tugeva tõuke energiasalvestustööstuse arengule.Hiinas sõltumatute intellektuaalomandi õigustega naatriumakude tehnilise küpsuse parandamiseks tuleks tähelepanu pöörata ka asjakohaste põhimaterjalide uurimisele ja arendamisele.Veelgi olulisem on see, et strateegiliselt tuleks organiseerida kvaliteetseid teadus- ja arendustegevuse sihtasutusega ettevõtteid ja uurimisinstituute, mis viivad läbi inseneritehnoloogia uuringuid ja pakuvad vastavat projektitoetust.Keskenduge naatriumaku „pudelikaela” probleemi lahendamisele ja naatriumaku uuendamise edendamisele välismaiste kogemuste põhjal, et saavutada Hiina naatriumaku tehnoloogia süsteemi küps areng lühikese aja jooksul.

239 (1)

(2) Edendada sellega seotud eelnevate ja järgnevate tööstusharude linnastumist ja arengutenergia salvestaminenaatriumpatareid

Tööstuslik ulatus on energiat salvestavate naatriumakude väljatöötamise võtmetegur.Teatud hulga tööstuslike klastrite moodustamine on hädavajalik, et vähendada energiasalvestavate naatriumakude tootmiskulusid ja parandada energiasalvestavate naatriumakude turu konkurentsivõimet.Energiasalvestavate naatriumpatareide tehnoloogilise küpsuse parandamise kesk- ja hilises staadiumis on energiasalvestavate naatriumpatareide tegeliku rakendamise põhiosa energiasalvestavate naatriumpatareidega seotud üles- ja järgnevate tööstusharude akumuleerumine ja areng.Suunake sotsiaalset kapitali, paigutage tööstusahel ümber tehnoloogilise innovatsiooni ahela, tugevdage tehnoloogia, kapitali ja tööstuse integratsiooni ning parandage ressursside kasutamise tõhusust tööstusahela koostöö ja koordineerimise kaudu ning suurendage energiasalvestusnaatriumpatareide turu konkurentsivõimet.Suuremahuliste projektide kavandamine ja elluviimineenergiat salvestav naatriumakunäidisprojektid on võimalus edendada seotud eelnevate ja järgnevate tööstusharude arengut ning eeldatakse, et minu kodumaa energiasalvestavate naatriumpatareide arendamine läheb positiivsele ringile.

239 (2)

(3) Kehtestada ja täiustada asjakohaseid standardeidenergia salvestaminenaatriumpatareid ja edendada kõrge temperatuuriga naatriumpatareide hindamisplatvormide ehitamist

Alates 2018. aastast on sagedased tuleõnnetused kodu- ja välismaal valanud alustavale energiasalvestitööstusele külma vett ja muutnud energiasalvestamise ohutuse avaliku arvamuse fookusesse.Mõned valdkonnaeksperdid usuvad, et energia salvestamise õnnetus ei ole lihtne tehniline probleem, vaid tavaline probleem.Standardid on tehnoloogilise arengu kokkuvõte ning need peavad samuti juhinduma poliitikast ja eeskirjadest ülalt alla.Riiklik energiaamet on koostöös teiste pädevate asutustega välja andnud palju dokumente, et edendada energia salvestamise standardimist ja nõuda süsteemsema energiasalvestuse standardisüsteemi loomist.Uut tüüpi energiasalvestustehnoloogiana on naatriumenergia akud eriti problemaatilised asjakohaste standardite puudumisel.Kiiresti on vaja kehtestada ja täiustada asjakohaseid testimis- ja hindamisstandardeid.Kui minu riik kehtestab energiasalvestavate naatriumpatareide jaoks asjakohased tööstusstandardid või isegi riiklikud standardid, siis usutakse, et see suudab suurel määral edendada energiasalvestavate naatriumakude kaubanduslikku arendamist.Asjakohaste standardite alusel saavad sertifitseerimisasutused edendada kõrge temperatuuriga naatriumpatareide hindamisplatvormide ehitamist, et õhutada energiasalvestavate naatriumpatareide väljatöötamise standardimist ja standardimist poliitilisest vaatenurgast ning luua tugev alus nende suurte mastaapne rakendus ja sujuv integratsioon rakenduste turuga.

239 (3)


Postitusaeg: 27. detsember 2021