Personali juhtimine

iSPACE’i ideaalsed töötajad on inimesed, kes on kirglikud, uuendusmeelsed, originaalsed ja konkurentsivõimelised ning kes näitavad üles sihikindlust ja algatusvõimet.

Ø Pidevalt uuenduste tegemine ja klientide esikohale seadmine
Ø Loominguline ja autonoomne töötamine koos meeskonnavaimuga

246

Enesejuhtimine ja loovus

Võtke kõigis küsimustes omavastutus ja tehke algatusi.

Vabanege tavapärastest viisidest, et taotleda uusi ideid ja mõelda väljaspool kasti.

Austus inimväärikuse vastu

Austa üksikisikute mitmekesisust ja väärikust.

Pidage inimesi kõige olulisemaks varaks

Võimete arendamine

Andke inimestele võimalus ja koolitus oma potentsiaali maksimaalseks demonstreerimiseks.

 

Tulemuspõhine tasu

Seadke väljakutseid pakkuv eesmärk ja saavutage püsivaid saavutusi.
Hinnake ja kompenseerige õiglaselt, et kajastada lühi- ja pikaajalisi saavutusi.

346336